Resurssida för Kulturens personal

Microsofts Outlook Web App

Läs din e-post, planerar möten, hitta kontaktuppgifter, byt lösenord till ditt användarkonto och så småningom hanterar du även dina dokument i hemkatalogen.
Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på Kulturens dator.


Kulturens Intranet

På Kulturens Intranet hittar du aktuell information för alla anställda: informationsforum, protokoll, blanketter, policydokument, länkar till Agda PS (lönerapporteringssystemet) och Springmobils talade hänvisningssystem, kontaktuppgifter till personal och mycket, mycket mer.
Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på Kulturens dator. Ibland måste man ange användarnamnet med ett inledande kult\. Fältet för användarnamn blir då kult\användarnamn.